Federaal niveau

Cijfers op het Belgische niveau, op basis van Dynam

Kerncijfers

Totale jobcreatie en - destructie in België

Naar regio

Jobcreatie- en jobdestructiegraden

Jobcreatie en -destructie

Naar economische activiteit

Jobcreatie en -destructie

Naar gedetailleerde economische activiteit

Jobcreatie- en jobdestructiegraden

Jobcreatie en -destructie

Naar ondernemingsgrootte

Jobcreatie en -destructie

Draaitabel

Jobcreatie en -destructie