Regionaal niveau

Gewestelijke cijfers op basis van Dynam-Reg (vanaf 2014)

Kerncijfers

Regionale saldo's en interne verschuivingen

Regionale toename en afname

Naar economische activiteit

Regionale toename en afname

Regionale saldo's en interne verschuivingen

Naar ondernemingsgrootte

Regionale toename en afname

Naar regionale spreiding van de werkgever

Regionale saldo's en interne verschuivingen

Regionale toename en afname