Federaal niveau

Cijfers op het Belgische niveau, op basis van Dynam

Kerncijfers

Startende werkgevers en stopzettingen

Werkgevers volgens jobcreatie en -destructie

Naar regio

Startende werkgevers en stopzettingen (aantallen)

Startende werkgevers en stopzettingen (percentages)

Werkgevers volgens jobcreatie en -destructie (percentages)

Werkgevers volgens jobcreatie en -destructie (aantallen)

Naar economische activiteit

Startende werkgevers en stopzettingen

Werkgevers volgens jobcreatie- en destructie

Naar gedetailleerde economische activiteit

Startende werkgevers en stopzettingen (percentages)

Startende werkgevers en stopzettingen (aantallen)

Werkgevers volgens jobcreatie- en destructie (aantallen)

Werkgevers volgens jobcreatie- en destructie (percentages)

Naar ondernemingsgrootte

Startende werkgevers en stopzettingen

Werkgevers volgens jobcreatie en -destructie

Draaitabel

Werkgevers volgens jobcreatie en -destructie

Referentiegegevens: totaal aantal arbeidsplaatsen