Dynam-Reg Colloquium

De dynamische benadering van de Belgische en regionale arbeidsmarkten, 26 november 2019

Jobs, jobs, jobs. Het credo van al wie begaan is met de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, roept het beeld op van een dynamische arbeidsmarkt. Welke jobs werden gecreëerd? En welke gingen verloren? Waar worden jobs gecreëerd, en wat is de rol van startende en groeiende ondernemingen? Van waar komen nieuw aangeworven werknemers in het bedrijf ? Wat als de werknemer het bedrijf verlaat?

Dynam heeft tot doel om de dynamiek wetenschappelijk in kaart te brengen, en inzichten bij te brengen over dynamische arbeidsmarkten vanuit werkgevers- en werknemersperspectief. Op 26 november 2019 organiseerden RSZ en KU Leuven-HIVA een colloquium in het kader van 75 jaar Belgische sociale zekerheid om u kennis te laten maken met inzichten die Dynam biedt op dynamische arbeidsmarkten, zowel vanuit werkgevers- als vanuit werknemersperspectief.

Sessie I: Dynam en Dynam-Reg als monitoring van de arbeidsmarkt 

Wat draagt Dynam bij tot de arbeidsmarktkennis en het statistisch landschap in ons land ? En wat betekent dit voor de regionale arbeidsmarkten? 

 In het ochtendgedeelte krijgt u een up-to-date overzicht van de concepten en basisresultaten. De unieke RSZ-data die werknemers koppelen aan ondernemingen en vestigingen vormen de basis, de methodes en concepten worden opgebouwd op wetenschappelijke wijze binnen het  interregionale samenwerkingsverband Dynam-Reg. 

Regionale partners van Dynam-Reg tonen hoe ze met die data aan de slag gaan, gevolgd door reacties vanuit de sleutelactoren inzake arbeidsmarktkennis: hoe kunnen Dynam-data gebruikt worden om de monitoring te verbeteren ? Hoe kan deze kennis gebruikt worden om het beleid mee te sturen ?

Sessie II: Beleidsondersteunend onderzoek op basis van een dynamische benadering van de arbeidsmarkt

In het namiddaggedeelte verschuift de focus naar de loopbaandynamiek van werknemers als sociaal verzekerde. 

U maakt kennis met de dynamische analyse van de overgangen van werkloosheid naar werk, zoals ontwikkeld door de RVA, en met het onderzoek naar loopbaantransities in het kader van de Viona-Leerstoel over arbeidsmarktdynamiek voor het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie. Vervolgens geeft prof. Ruud Muffels van Tilburg University meer toelichting bij het belang van dynamische arbeidsmarkten vanuit een Nederlands perspectief. 

Welk licht werpt dit onderzoek op hardnekkige beleidskwesties in ons land, zoals activering van niet-werkenden, krapte op de arbeidsmarkt, langere loopbanen en mobiliteit tussen jobs en sectoren? Hoe gaan het beleid en de sociale zekerheid om met die dynamiek? Moet de sociale zekerheid dynamiek ondersteunen of eerder afremmen? Daarover debatteren we met de verantwoordelijken van de drie regionale arbeidsdiensten (Actiris, Forem, VDAB), van de sectorale werkgeversfederaties (Agoria, Febelfin, Federgon) en van de vakbonden.


Doelgroep

Het colloquium richt zich tot al wie actief is of in aanraking komt met kennis en vragen over de arbeidsmarkt in beleid en administratie, in politieke partijen, bij werkgevers- en werknemersorganisaties, bij sectorale initiatieven, sociale secretariaten, diensten voor arbeidsbemiddeling, recruterings- en HR-bedrijven, en in de media