Over Dynam

Dynam staat voor Dynamiek van de Arbeidsmarkt. Onze ambitie is om uit te groeien tot dé standaard voor al wie op zoek is naar dynamische statistieken over de arbeidsmarkt in België en in de drie gewesten. Dynam is een langlopend samenwerkingsverband van RSZ en HIVA-KU Leuven, BISA, Departement WSE, en IWEPS.

Wat is Dynam?

Het Dynam-project is een samenwerking tussen RSZ en HIVA-KU Leuven. Met het Dynam-project produceren de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en HIVA–KU Leuven unieke cijfers over de trends in de Dynamiek van de arbeidsmarkt. De cijfers zijn gecorrigeerd voor de schijnbare Dynamiek ten gevolge van overnames of fusies van ondernemingen - wijzigingen waarbij de jobs niet noodzakelijk verloren gaan. Zonder deze correctie zouden de cijfers over dynamiek sterk overschat worden. De jaarreeks bevat de evoluties per 30 juni van elk jaar, en dit voor ruim 99% van de loontrekkende werknemers in België. Tussen 2001 en 2014 kreeg het project steun van Federgon in het kader van de Leerstoel ‘Dynamiek van de arbeidsmarkt’.

Wat is Dynam-Reg?

Dynam-Reg is een lopend project waarin de regionale dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht, voortbouwend op de Dynam-methodologie.

Het doel van het project is de integratie van de vestigingsplaatsinformatie van ondernemingen in de bestaande Dynam-dataset, en deze verder aan te vullen en uit te breiden. Hiermee wordt het niet alleen mogelijk om een overzicht te geven van het aantal arbeidsplaatsen in elk van de drie gewesten. Bijkomend is het mogelijk om de dynamiek achter deze cijfers bloot te leggen: de bruto toe- of afname van het aantal arbeidsplaatsen en werkgevers, de in- en uitstroom van werknemers in elk gewest, de interne verschuivingen binnen ondernemingen die actief zijn in meerdere gewesten.

Het Dynam-Reg project richt zich op reële trends op de arbeidsmarkt en bouwt dan ook verder op de methodologie die erop gericht is de effecten van schijnbare starters en stopzettende bedrijven, en van schijnbare jobcreatie en jobdestructie weg te werken. De uitgebreide Dynam-dataset laat toe om voor de volledige populatie van werknemers de plaats van tewerkstelling te integreren.

Deze uitbreiding komt tot stand in een samenwerkingsverband met de drie regionale overheden en wordt gecoördineerd door RSZ en HIVA-KU Leuven. De regionale ondersteuning wordt gedragen door IWEPS (l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique), BISA/IBSA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) en het Departement WSE (Werk en Sociale Economie) van de Vlaamse Administratie. Het departement WSE van de Vlaamse overheid ondersteunt beleidsgericht onderzoek op basis van Dynam-Reg in het kader van de Viona Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek.

Medewerkers

Hiva Logo

Prof. dr Ludo Struyven

HIVA-KU Leuven

tel: 016 32 33 41

ludo.struyven@kuleuven.be

Hiva Logo

dr. Tim Goesaert

HIVA-KU Leuven

tel: 016 32 42 21

tim.goesaert@kuleuven.be

Hiva Logo

Karen Huysmans

HIVA-KU Leuven
Hiva Logo

dr. Thomas Boogaerts

HIVA-KU Leuven
Rsz Onss Color Use

Peter Vets

RSZ/ONSS
Rsz Onss Color Use

Tim Neijens

RSZ/ONSS
Bisa Partner2

Amynah Gangji

BISA/IBSA
Bisa Partner2

Dries Cuyvers

BISA/IBSA
Vlaanderen2

Willem De Klerck

DWSE
Vlaanderen2

Cornelia Vandenberghe

DWSE
Wallonie Partner

Valérie Vander Stricht

IWEPS

Partners

Bisa
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Hiva
Vlaanderen
Wallonie