Werk-naar-werktransities

De transities van werknemers, met focus op de oorsprong en de bestemming van de stromen