Brussel als pool van jobs: detachering zorgt voor 17250 of 2,8% extra jobs

Frederic De Wispelaere, Saena Chakkar & Ludo Struyven
2020
Omvang en profiel van gedetacheerde werknemers in de 3 gewesten

In een nieuw rapport voor Actiris maken we voor het eerst een precieze berekening van het aantal buitenlandse werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Brusselse arbeidsmarkt is zeer internationaal getint. Brussel is een grootstad en hoofdstad van Europa. Er werken dus zonder twijfel een heel aantal buitenlanders in het Brussels Gewest. Maar die zijn niet of slechts deels terug te vinden in de officiële tewerkstellingscijfers. Met hoeveel zijn ze dan juist? Om een duidelijker beeld te krijgen, vroeg Actiris aan HIVA-KU Leuven om dat te onderzoeken.

Een eerdere studie besteld door het BISA, die de tewerkstelling bij internationale instellingen onder analyseerde, leerde ons al dat 47.900 buitenlanders ontbreken in de Brusselse arbeidsmarktstatistieken. 30.800 van hen worden zelfs foutievelijk als ‘inactief’ meegerekend. De Brusselse tewerkstellingsgraad wordt eigenlijk permanent met 4 procentpunt onderschat en de werkloosheidsgraad met 1 procentpunt overschat.

Het vandaag uitgebrachte onderzoek over gedetacheerde werknemers vult de vorige studie verder aan en corrigeert de tewerkstellingsgraad met nog eens 0,5 procentpunt. Ongeveer 4 260 inkomende gedetacheerden waren in 2018 namelijk ook gedomicilieerd in Brussel en moeten dus meegerekend worden. Ook het aantal jobs in Brussel wordt onderschat: je moet de jobs van gedetacheerde werknemers eigenlijk optellen bij het totale aantal jobs op het Brusselse grondgebied. Brussel telt dan netto 2,8% (17.250) jobs meer dan er vandaag meegeteld worden. De binnenlandse tewerkstelling van loontrekkenden stijgt van ongeveer 616.000 naar 633.000 loontrekkenden voor het jaar 2017. Deze correctie ligt substantieel hoger dan de correctie van 1,8% voor België.