Arbeidsdynamiek bij KMO's in vlaanderen

Sem Vandekerckhove, Ludo Struyven, Steven Bulté
November 2014
Groeitrends en ontwikkeling van een gebalanceerde groei-index

Kleinere bedrijven dragen relatief gezien in hogere mate bij aan jobcreatie, terwijl in absolute cijfers een beperkt aantal grote bedrijven instaat voor een hoog aantal nieuwe jobs. Om kleine en grote bedrijven te vergelijken ontwikkelt deze paper een gebalanceerde groei-index voor absolute en relatieve groei.

Aldus blijkt dat het niet alleen micro-ondernemingen zijn die zorgen voor sterkere groei, zoals vaak als we louter een relatieve maat gebruiken, maar ook de grote ondernemingen. De aangroei bij micro-ondernemingen verloopt gestaag maar altijd positief, terwijl de grote ondernemingen een volatiel verloop kennen met pieken van zeer sterke groei. Verder gaat de paper op basis van de RSZ-gecorrigeerde DynaM-dataset na in welke mate de KMO's in Vlaanderen sinds de economische crisis hebben bijgedragen tot de arbeidsmarktdynamiek. Met name het aandeel starters en stopzettingen als werkgever is disproportioneel groter bij de groep van kleinste of micro-ondernemingen (10 werknemers).

download icon

Beleidsrapport STORE

Vandekerckhove, Sem, Struyven, Ludo, & Bulté, Steven. (2014). Arbeidsdynamiek bij KMO’s in Vlaanderen: Groeitrends en ontwikkeling van een gebalanceerde groei-index. Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE).