Arbeidsmarktdynamiek in en tussen de Belgische gewesten en provincies

Tim Goesaert, Ludo Struyven
Review 2018/1
Jaarlijkse bewegingen van jobs en werknemers op basis van de periode 2014 tot 2016

In deze review bespreken we de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt voor de periode 2014 tot 2016 op basis van de meest recente Dynam-Reg cijfers.


Een eerste hoofdstuk bekijkt de jobcreatie op Belgisch niveau. Het volgende hoofdstuk kijkt naar de trends op gewestelijk niveau, zowel wat de tewerkstelling (jobs) als de werknemersbewegingen betreft. In het laatste hoofdstuk wordt het subregionale niveau van macrodynamieken - de tien Belgische provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - nader in kaart gebracht. Het is de eerste maal dat we deze regionale oefening - op basis van de plaats van de tewerkstelling tot op subregionaal niveau - konden maken en hierover in deze Dynam Review per provincie rapporteren.

download icon

Dynam Review 2018/1