Voltijds, deeltijds of als flexwerker bij een nieuwe werkgever

Tim Goesaert, Ludo Struyven
Review 2017/1
Trends in de aanwervingsdynamiek op de Belgische arbeidsmarkt

In deze Review richten we de blik op de tewerkstellingskenmerken en het type jobs die er zijn bijgekomen op de Belgische arbeidsmarkt. We kijken voornamelijk naar het arbeidsregime en het statuut, twee variabelen in de oorspronkelijke RSZ-data die ons informeren over het reguliere karakter van de aanwerving.

Met regulier wordt bedoeld de aanwerving in een voltijds regime, en een statuut als arbeider, bediende of ambtenaar. Met niet-regulier wordt bedoeld de aanwerving in een deeltijds regime of in een speciaal verband, als uitzend-arbeider of -bediende. Dit laatste vormt het flexwerk-segment binnen de loontrekkende werkgelegenheid in ons land, dus zonder het flex-segment van freelancers.

Ongeveer 50% van de aanwervingen hebben betrekking op voltijdse arbeidsovereenkomsten; de andere helft wijkt hiervan af. Sinds 2008, kort voor de crisis, is het belang van voltijdse posities in 2015 met 6 procentpunt gedaald, van 55 naar 49%. Hier tegenover staat een kleine toename van het belang van de deeltijdcategorie, van 28% naar 30% over een periode van 8 jaar, en een grotere toename van de ‘speciale’ flex-categorie met kortlopende en onregelmatige contracten, van 16% naar 20%.

download icon

DynaM Review 2017/1

Goesaert, Tim, & Struyven, Ludo. (2017). Voltijds, deeltijds of als flexwerker bij een nieuwe werkgever. Trends in de aanwervingsdynamiek op de Belgische arbeidsmarkt. HIVA - KU Leuven; Leuven.