De Belgische arbeidsmarkt voor en na de grote recessie

Tim Goesaert, Ludo Struyven
Review 2016/2
Dieper inzicht in het beginnend herstel

Het herstel op de Belgische arbeidsmarkt werd in hoofdzaak gerealiseerd bij de commerciële en niet-commerciële diensten. Bij de trekkers van dit herstel zien we diverse ondersteunende diensten, de uitzendarbeid, maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg. Daarnaast is er sprake van regionale trekkers, zoals de farmaceutische sector in het Waals Gewest.

Een vergelijking van de groei in de periode 2006/2007 met deze in de periode 2013/2014 geeft aan in welke mate sectoren opnieuw kunnen aanknopen met of afwijken van de situatie voor de crisis. Binnen de secundaire sector levert deze oefening een divers beeld op. Slechts een beperkte groep sectoren kent zowel nu als in de periode 2006/2007 een groei in tewerkstelling. Hiertoe behoort onder meer de farmaceutische sector en de afvalverwerking. Een grote groep van activiteiten ziet nu een afname in tewerkstelling, terwijl er in het verleden nog groei werd gerealiseerd. Dit betreft onder meer de bouw, metaalnijverheid, voeding en de rubber- en kunststofproductie. Daarnaast is er een belangrijke groep van sectoren die zowel nu als in het verleden een krimp in tewerkstelling laten optekenen. Vaak gaat het hier over een structurele daling die reeds geruime tijd loopt. Onder meer de textielnijverheid en de autoassemblage horen hierbij.

De tertiaire sector wijkt van dit beeld af. De grootste groep van sectoren binnen de tertiaire sector kent immers zowel nu als in het verleden een toename in tewerkstelling. Diverse vormen van zakelijke ondersteuning, uitzendarbeid, computerconsultancy kunnen hiertoe gerekend worden, maar ook opslag en distributie of detailhandel. Enkele dienstensectoren laten nu een krimp in tewerkstelling optekenen, terwijl er in de periode 2006/2007 nog sprake was van een groei in tewerkstelling. Onder meer in de financiële sector gingen ongeveer 2 000 jobs verloren. Een beperkte groep van dienstensectoren krimpen zowel nu als voor de crisis. Dit is het meest uitgesproken in de sector post en telecommunicatie.

Een analyse op regionaal niveau, voor werkgevers die uniek in 1 gewest gevestigd zijn, levert een gelijkaardig beeld op met enkele, kleine verschillen. Zo valt binnen de secundaire sector de groei in tewerkstelling voor de farmaceutische nijverheid in het Waals Gewest op. Binnen Vlaanderen is er lichte jobcreatie in de metaalnijverheid en de petrochemie, zowel in 2006/2007 als in 2013/2014.

download icon

DynaM Review 2016/2

Goesaert, Tim, & Struyven, Ludo. (2016). De Belgische arbeidsmarkt voor en na de grote recessie: Dieper inzicht in het beginnend herstel (Vol. 2016). HIVA; Leuven.