Corona Flash: Onder de waterspiegel van werk en werkloosheid

Professor Ludo Struyven, Tine Vandekerkhove, dr. Tim Goesaert | Flash Corona
April 2021

De impact van de huidige coronacrisis op de Belgische arbeidsmarkt is groot en zal zich mogelijk lang laten voelen. Bovendien verschilt de intensiteit van de schok veroorzaakt door de corona-maatregelen sterk al naargelang de sector.

In deze Corona Flash werpen we een blik op de onderliggende bruto-stromen van de tewerkstelling en de werkloosheid. Lees hieronder meer: