Verschillend meetpunt, verschillende dynamiek?

Tine Vandekerkhove, Tim Goesaert & Ludo Struyven
September 2019
Vergelijking van de Dynam indicatoren op basis van de tweede en vierde kwartalen van elk jaar

In verschillende Dynam-releases en -papers zijn de bewegingen van zowel ondernemingen, jobs als werknemers reeds uitvoerig beschreven. Dit gebeurde telkens aan de hand van RSZ-gegevens waarbij ‘foto’s’ van de werkgelegenheid per 30 juni van elk jaar vergeleken worden. Een nieuwe ontwikkeling binnen het Dynam project is de ontwikkeling van statistieken op basis van het laatste kwartaal, meer bepaald een vergelijking van de situatie op 31 december van elk jaar.

Een vraag die hierbij rijst is of deze dynamieken een andere trend kennen indien een verschillend kwartaal als ijkpunt wordt genomen. De Dynam methodologie corrigeert wat dit betreft reeds voor seizoenseffecten. Er wordt immers steeds hetzelfde start-punt- en eindpunt genomen (30 juni, of 31 december), waardoor de vergelijking steeds valt tussen twee zelfde seizoenen: niet het verschil tussen een laag- en hoogseizoen is van tel, wel de verandering binnen elk seizoen, t.o.v. het voorgaande jaar. De vraag naar -tijdelijke- arbeid kan echter hoger zijn in bepaalde maanden, en dus enkel in de statistieken van Q2 (tweede kwartaal) of Q4 (vierde kwartaal) zichtbaar zijn.

Met dit rapport gaan we in op de mogelijke verschillen van Q4-data met de statistieken op basis van de jaarlijkse vergelijking op 30 juni, en de regionale en sectorale dimensie hiervan. De extra Q4-data bieden bovendien niet enkel een extra meetpunt, wat de kwaliteit ten goede komt, ook maakt het de cijfers meer compatibel met de gangbare statistieken die op basis van het laatste kwartaal gerappor-teerd worden, onder meer bij de KSZ en de Nationale Bank.

download icon

Dynam Rapport 2019/1