Dynamiek en flexibilisering van de arbeidsmarkt op basis van stromen van werkenden

Tim Goesaert, Ludo Struyven, Tine Vandekerkhove
december 2019
Artikel in Over.Werk

De Viona Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek heeft tot doel om voor Vlaanderen de inzichten te verdiepen in actuele beleidsvraagstukken over de arbeidsmarkt vanuit een dynamische benadering. Het onderzoek in de periode 2017 – medio 2019 had betrekking op volgende vier thema’s: flows van jobs, aanwervingen en startende werkgevers, nieuwe niches (tech start-ups) en economische groeipolen (Brussels Airport), en werknemerstransities en –loopbanen op langere termijn. In deze bijdrage brengen we de belangrijkste inzichten samen.

Goesaert, T., Struyven, L., Vandekerkhove, T. (2019). Dynamiek en flexibilisering van de arbeidsmarkt op basis van stromen van werkenden. Bevindingen van de VIONA Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek 2017-2019. Over.Werk - Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 45-54.

download icon

Dynamiek en flexibilisering van de arbeidsmarkt op basis van stromen van werkenden