De tweede dip van de crisis op de Belgische arbeidsmarkt ondermijnt de jobcreatie als nooit tevoren

Ludo Struyven, Sam Coomans
Oktober 2014
DynaM Analyse

Hoe langer de crisis duurt, hoe moeilijker het is om de creatie van nieuwe jobs op peil te houden. Ook in crisistijden is het belangrijk dat er voldoende jobs worden gecreëerd: jobcreatie maakt immers het verlies aan jobs elders in de economie of bij de overheid goed. Dat is het proces van creatieve destructie, dat echter afzwakt naarmate de crisis langer duurt.

Tijdens de tweede dip van de crisis werden op de Belgische arbeidsmarkt 30 000 jobs minder gecreëerd dan tijdens de eerste dip. Tussen juni 2008 en juni 2009 werden er ondanks het verlies van 218 000 jobs nog ruim 198 000 nieuwe jobs gecreëerd. In het dieptepunt van de tweede dip, tussen juni 2012 en juni 2013, bedroeg het aantal nieuwe jobs slechts 169 000, het laagste peil ooit in de voorbije tien jaar.

Voor het meest recente jaar, tussen juni 2013 en juni 2014, merken we een licht herstel, vooral doordat het jobverlies kon beperkt worden, maar niet door een terug aantrekkende jobcreatie zoals wel het geval was in de hersteljaren 2009 tot 2011. Ook al kon ook toen de arbeidsmarkt niet meer het peil bereiken van voor de crisis. Vergeleken met de periode net voor de crisis (2007-2008) ligt de netto-aangroei ruim 64 000 jobs lager.

download icon

DynaM Analyse 2014

Struyven, Ludo, Bulté, Steven, & Coomans, Sam. (2014). De tweede dip van de crisis op de Belgische arbeidsmarkt ondermijnt de jobcreatie als nooit tevoren. HIVA - KU Leuven; Leuven.