Omvang en dynamiek van de tewerkstelling bij tech start-ups in België

Tim Goesaert, Tine Vandekerkhove, Omar Mohout & Ludo Struyven
Viona-Leerstoel Dynamiek van de Arbeidsmarkt - Rapport 2019
Rapport in het kader van de VIONA-leerstoel dynamiek van de arbeidsmarkt

Met dit rapport wordt de omvang en de tewerkstellingsdynamiek bij technologische start-ups in beeld gebracht. We richten ons specifiek op deze jonge technologiebedrijven die digitale en technologische vernieuwingen brengen in bestaande of nieuwe markten, doordat zij de mogelijkheden benutten die big data, software, web 2.0 en cloudtechnologie bieden.

Centraal voor de afbakening als tech start-up is de rol van technologie op basis van data en software, als hefboom voor innovatieve producten of diensten die schaalbaar zijn. Met de stand van technologische ontwikkelingen anno 2010 leidde dit tot een steile opgang van het aantal tech start-ups, ook in ons land. 

De aard van dit type bedrijven (kleine starters, niet noodzakelijk loontrekkenden in dienst, geen eenduidige NACE-classificatie) maakt hen moeilijk te identificeren op basis van de bestaande (administratieve) databanken. 

We hanteren in deze studie een door Sirris aangeleverd up-to-date bestand met de tech bedrijven die tussen 2010 en 2017 zijn opgestart in België. Hieraan worden diverse bronnen gekoppeld, om een zo breed mogelijk zicht te krijgen op alle types van tewerkstelling in deze bedrijven: RSZ voor de loontrekkenden, RSVZ voor de zelfstandige tewerkstelling en een LinkedIn analyse
om een zicht te krijgen op de ruimere binnen- en buitenlandse kring van medewerkers en bestuurders en andere vormen van tewerkstelling (freelancers, stagiaires, …). De RSZ gegevens laten vervolgens toe om ook de werknemersdynamiek en het profiel van de aanwervingen in beeld te brengen. 

download icon

Lees de studie hier.