Decompositie van de regionale tewerkstellingsdynamiek

Tim Goesaert, Ludo Struyven
Review 2016/3
Nieuwe cijfers voor de periode 2006-2015, met focus op de meest recente jaar-op-jaar bewegingen

Deze DynaM review brengt de totale tewerkstellingsdynamiek in elk gewest in beeld, met aandacht voor de regionale dynamiek in de lokale vestigingen.

Jobcreatie of -destructie voor een onderneming in zijn geheel verbergt namelijk enkele onderliggende stromen: het aanwerven van nieuwe werknemers, de uitstroom van werknemers uit een onderneming en de verschuivingen van personeel of de verhuis van vestigingen in zijn geheel tussen gewesten binnen een onderneming. Deze elementen zullen in deze nieuwe review behandeld worden.

Hierbij hebben we aandacht voor de sectorale verschillen binnen elke regio en zullen we de dynamieken onderzoeken naar grootteklasse van de ondernemingen.
Vervolgens bekijken we de lange termijn evolutie van de regionale dynamieken. In het kader van DynaM reg werden ook oudere tijdreeksen verwerkt, zodat we voor de periode 2006 tot 2015 de jaar-op-jaar veranderingen in kaart kunnen brengen. Ook in deze analyse ligt de focus op de trend in de drie gewesten.

download icon

DynaM Review 2016/3

Goesaert, T. (2016). Decompositie van de regionale tewerkstellingsdynamiek: Nieuwe cijfers voor de periode 2006-2015, met focus op de meest recente jaar-op-jaar bewegingen (Vol. 2016). HIVA; Leuven.