Decompositie van de regionale tewerkstellingsdynamiek

Tim Goesaert, Ludo Struyven, Peter Vets
Review 2016/3
Methodologische nota in het kader van DynaM review 3

Deze nota zet de methodologische basisprincipes uit die binnen het kader van DynaM reg gevolgd zullen worden. Binnen dit onderzoeksproject zal de regionale dimensie van de arbeidsmarktdynamiek verder uitgediept worden, gebruik makend van de tewerkstellingsgegevens van de lokale vestigingen.

In een eerste stap bespreken we wat de gevolgen hiervan zijn op de huidige begrippen en definities die binnen het DynaM kader gehanteerd worden.

Een volgende hoofdstuk bespreekt de verschillende onderzoekspistes die binnen DynaM reg gevolgd kunnen worden. Hier wordt het onderscheid gemaakt tussen geaggregeerde maatstaven, op gewestelijk niveau, die de totale jobcreatie en –destructie en het totaal aantal arbeidsplaatsen voor elke regio in beeld brengen en gedetailleerde statistieken over de interne dynamiek binnen ondernemingen.

Een laatste hoofdstuk kijkt naar de kwaliteit van de aangifte van de lokale vestiging, en hoe dit evolueerde. De resultaten pleiten voor een dubbel onderzoeksprogramma: een meer geaggregeerde bespreking van de regionale dynamieken –op gewestniveau- voor oudere tijdreeksen; een gedetailleerde analyse van de lokale vestigingen voor de meest recente en volledige gegevens.

download icon

DynaM Review 2016/3

Goesaert, Tim, Struyven, Ludo, & Vets, Peter. (2016). Decompositie van de regionale tewerkstellingsdynamiek: Methodologische nota in het kader van DynaM review 3 (Vol. 1). HIVA; Leuven.