Dynamiek en profiel van de arbeidsmarkt op Brussels Airport

Tine Vandekerkhove, Tim Goesaert & Ludo Struyven
Viona-Leerstoel Dynamiek van de Arbeidsmarkt - Rapport 2019
Rapport in het kader van de VIONA-leerstoel dynamiek van de arbeidsmarkt

Dit rapport in het kader van de VIONA-leerstoel arbeidsmarktdynamiek bouwt verder op de inzichten over de luchthaventewerkstelling gepresenteerd in het Trendrapport ‘Directe tewerkstelling op Brussels Airport’ in samenwerking met Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport. Hierin worden de kenmerken van de totale tewerkstelling op de luchthaven bekeken en wordt een diepere blik op het profiel van jobs en aanwervingen geworpen. Daarnaast komt ook de relatie tussen beide fenomenen aan bod, meer bepaald gaan we na in welke mate het profiel van de totale tewerkstelling (stock) wordt bestendigd door de instroom (flow).