Een nooit geziene crisis, wat nu?

Tine Vandekerkhove, Tim Goesaert, Ludo Struyven
17 mei 2022
Reactiepatronen van werkgevers en sectoren tijdens het eerste jaar COVID, met focus op de aanpassing van het arbeidsvolume via het stelsel van tijdelijke werkloosheid (VIONA-studie)

De coronacrisis was nog niet voorbij, of we zagen een forse heropleving op de arbeidsmarkt. Zo luidde de teneur in ons jaarlijkse Dynam rapport voor 2021. Mede dank zij het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid, momenteel verlengd tot eind juni 2022. In een nieuwe Viona studie kijken we achteruit om vooruit te blikken op de vraag: wat nu met de tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht ? Het onderzoek identificeert welke factoren kunnen spelen bij een uitdoofscenario, op basis van een analyse van het eerste coronajaar. Dan blijkt dat niet enkel de gekende noodlijdende sectoren zoals horeca, luchtvaart, reisbureaus of evenementen ertoe doen. Ook houdt het beleid best rekening met de lagere performantie van het bedrijf pre-corona, kleine ondernemingen en startende werkgevers, en ondernemingen met een groter aandeel 50-plussers.