Arbeidsdynamiek van jobs, werknemers en jobveranderingen in 13 trends

Tim Goesaert, Ludo Struyven, Karen Huysmans, Thomas Boogaerts & Peter Vets
Release 2022 Q4
Dynam-Reg Release 2022 Q4

In de nieuwe Dynam-Release leggen we de dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt bloot in 13 trends. De dynamiek van de arbeidsmarkt heeft zich snel herstelt na corona en dit herstel zet zich door in Q4 2021-2022. Zo waren de jobcreatie en instroom nog nooit hoger. Toch zien we in Q4 2021-2022 een kleine terugval van de netto-evolutie. De onderliggende dynamiek toont dat dit volledig te wijten is aan een sterke stijging van de jobdestructie en de uitstroom. Nog nooit eerder zagen we zo’n dynamische arbeidsmarkt als in Q4 2021-2022, zowel de churninggraad als de job-naar-job transities bereiken het hoogste niveau ooit.

Dit en nog veel meer is te lezen in de nieuwe Dynam-Reg Release Q4 2022