Arbeidsmarkt kent ongeziene heropleving eind 2021. Werknemers veranderen opnieuw vaker van de ene job naar de andere.

Tim Goesaert, Karen Huysmans, Peter Vets, Ludo Struyven
Release 2021 Q4
Dynam-Reg Release 2021 Q4

De sterke vaccinatiecampagne en de versoepeling van tal van coronamaatregelen zorgen eind 2021 voor een sterke heropleving van de arbeidsmarkt, met een ongeziene groei van 91 571 jobs. Eind 2021 worden meer mensen aangeworven in vergelijking met pre-corona (zo’n 2% meer), terwijl het aantal werknemers dat uitstroomt uit een job stabiel blijft. Bovendien zien we een sterke toename van de werk-naar-werk transities. Werknemers veranderen opnieuw vaker van de ene job naar de andere, met het aantal werk-naar-werk transities gelijkaardig aan de pre-coronaperiode.

Lees meer hier.