De arbeidsmarktdynamiek naar ongekende hoogte tijdens 2021-2022

Tim Goesaert, Ludo Struyven, Karen Huysmans, Thomas Boogaerts & Peter Vets
Release 2022 Q2
Dynam-Reg Release 2022 Q2

De aanwervingen lagen anno 2022 nog nooit zo hoog. Zowel werkenden als niet-werkenden hebben baat bij deze sterke heropleving van de aanwervingen. Van alle recent aangeworven werknemers is 44,8% nagenoeg rechtstreeks overgestapt van bij een andere werkgever, een sterke toename ten opzichte van het jaar voordien. In absolute cijfers ging het om een stijging van 303 542 naar 375 202 (+ 71 660). De werk-naar-werk transities stuwen de onderliggende dynamiek van de arbeidsmarkt naar ongekende hoogte.

Tegelijk zien we dat dit niet ten koste is gegaan van de niet-werkenden (= werkzoekenden, schoolverlaters, leefloners, langdurig zieken, inactieven). Want ook bij de niet-werkenden is het peil van de aanwervingen gestegen, van 427 453 naar 463 195 (+35 742), bovenop de stijging het jaar voordien (+ 58 411). Deze positieve trend in de aanwervingsdynamiek doet zich voor in de drie gewesten van het land.

Dit en nog veel meer is te lezen in de nieuwe Dynam-Reg Release Q2 2022.