Corona Flash: Tijdelijke Werkloosheid wegens de coronapandemie en haar economische naschokken in 2021

Professeur Ludo Struyven, Tine Vandekerkhove, dr. Tim Goesaert | Flash Corona
Juni 2022

De impact van de huidige coronacrisis op de Belgische arbeidsmarkt is groot en zal zich mogelijk lang laten voelen. Bovendien verschilt de intensiteit van de schok veroorzaakt door de corona-maatregelen sterk al naargelang de sector.

In deze Dynam Corona Flash nr. 13 zetten we het systeem van tijdelijke werkloosheid zoals toegepast door werkgevers gedurende het volledige jaar 2021 centraal. We gaan na waar de crisis op de langere termijn een blijvende impact heeft nagelaten, en waar tijdelijke werkloosheid dus blijvend nodig is geweest. Lees hieronder meer: