Corona Flash: Werkgevers in de drie gewesten spreiden tijdelijke werkloosheid anders over hun werknemers

Professor Ludo Struyven, Tine Vandekerkhove, dr. Tim Goesaert | Flash Corona
Juni 2021

De impact van de huidige coronacrisis op de Belgische arbeidsmarkt is groot en zal zich mogelijk lang laten voelen. Bovendien verschilt de intensiteit van de schok veroorzaakt door de corona-maatregelen sterk al naargelang de sector.

In deze Corona Flash werpen we een blik op de regionale dynamiek van tijdelijke werkloosheid omwille van corona-overmacht gedurende één jaar crisis. Lees hieronder meer: