Regionaal niveau

Gewestelijke cijfers op basis van Dynam-Reg (vanaf 2014)

Kerncijfers

Regionale instroom en uitstroom

Naar economische activiteit

Regionale instroom en uitstroom

Naar ondernemingsgrootte

Regionale instroom en uitstroom

Naar regionale spreiding van de werkgever

Regionale instroom en uitstroom