Regionaal niveau

Gewestelijke cijfers op basis van Dynam-Reg (vanaf 2014)

Kerncijfers

Regionale instroom en uitstroom

Naar economische activiteit

Regionale instroom en uitstroom

Naar regionale spreiding van de werkgever

Regionale instroom en uitstroom