Arbeidsmarktdynamiek tijdens de derde coronagolf

Tim Goesaert, Karen Huysmans, Tine Vandekerkhove, Peter Vets, Ludo Struyven
Release 2021-Q2
Dynam-Reg Release 2021-Q2

In het voorjaar van 2021 – één jaar na de hevige schok van de eerste coronagolf – kent de Belgische arbeidsmarkt een sterke heropleving. Deze nieuwe Dynam-Reg Release bekijkt hoe de arbeidsmarktdynamiek geëvolueerd is tijdens de derde coronagolf (2020-2021) ten opzichte van de periode van de eerste coronagolf (2019-2020). Anderzijds wordt ook de vergelijking gemaakt met de periode voor corona (2018-2019). De peildatum is steeds de jaar-op-jaar periode per 30 juni van elk jaar.

download icon

Lees hier de nieuwe Release

Gerelateerde cijfers

Gerelateerde cijfers intro tekst

Regionale toename en afname

Regionale instroom en uitstroom

Werkgevers volgens jobcreatie en -destructie

Referentiegegevens: totaal aantal arbeidsplaatsen