Arbeidsmarktdynamiek tijdens de eerste coronagolf

Tim Goesaert, Tine Vandekerkhove, Peter Vets, Ludo Struyven
Release 2020
Dynam-Reg Release 2020

Deze nieuwe Dynam-Reg Release voorziet een update van de regionale arbeidsmarktdynamiek voor de periode 2018-2019, gemeten op het eind van het tweede kwartaal. Deze resultaten liggen sterk in het verlengde van de trends van de voorgaande periodes, met een continue en matige groei. Eind 2020 lijkt dit beeld echter compleet achterhaald: de coronacrisis jaagt een schokgolf door het sociale en economische weefsel in België. In deze Release breiden we –in de mate van het mogelijke- de rapportering dan ook uit om de meest recente dynamieken voor 2020 in beeld te brengen.

De dynamiek op ondernemingsniveau wordt gedreven door de in- en uitstroombewegingen van werknemers. Het hoeft niet te verbazen dat er minder aanwervingen werden geregistreerd gedurende 2019-2020. De instroomgaad valt terug tot 16,5%, wat betekent dat er in de periode 2019-2020 liefst 10% minder instroom was dan een jaar eerder. De uitstroom van werknemers ligt in de periode 2019-2020 redelijk hoog (703 783 werknemers, of 17,3%), maar het is in feite een lichte stijging (van net geen procent) vergeleken met de periode 2018-2019. Dit algemene beeld toont een terugval in de aanwervingen voor deze eerste maanden van de coronacrisis en -allicht gedreven door het gebruik van tijdelijke werkloosheid- slechts een beperkte stijging van de uitstroom. 

De meerderheid van de sectoren wijkt niet af van het algemene beeld. De uitstroom van werknemers is veelal stabiel gebleven ten opzichte van de voorgaande periode, of ligt zelfs iets lager. Het is vooral de horeca die een uitgesproken stijging van de uitstroom laat optekenen. Binnen onder meer de industrie, de logistieke sector en de retailsector is er een opvallende daling van de instroom, alsook binnen de horeca en de uitzendsector. Het is deze verminderde dynamiek die in grote mate het beeld van deze twee sectoren bepaalt. Dit zijn dan ook twee sectoren die gekenmerkt worden door een hoge dynamiek en kortlopende banen. De daling van de arbeidsvraag laat zich onmiddellijk voelen in een daling van het aantal aanwervingen. De hogere uitstroom binnen de horecasector kan op zijn beurt gelinkt worden aan het kleinere aanbod van zeer tijdelijke jobs, waardoor minder werknemers als extra of in een flexijob actief bleven. 

Het zijn vooral jongeren die tijdens deze eerste coronaperiode in mindere mate aansluiting vonden met de arbeidsmarkt. Dit resultaat is het meest uitgesproken voor de groep van 18 tot 21 jarigen, waar we een daling van de aanwervingen van ongeveer 14 procent observeren. Onder meer de daling in de aanwervingen binnen de horeca en de ondersteunende diensten bieden een verklaring van dit resultaat.

download icon

Lees hier de Dynam-Reg Release

Gerelateerde cijfers

Instroom/uitstroom

Regionale toename en afname

Totale jobcreatie en - destructie in België