Federaal niveau

Cijfers op het Belgische niveau, op basis van Dynam

Kerncijfers

Instroom/uitstroom

Naar regio

Instroom/uitstroom

Naar gedetailleerde economische activiteit

Instroom/uitstroom

Naar ondernemingsgrootte

Instroom/uitstroom

Naar leeftijd

Instroom/uitstroom

Naar geslacht

Instroom/uitstroom