Arbeidsmarktdynamiek in België en in de Gewesten

Tim Goesaert, Tine Vandekerkhove, Ludo Struyven
Release 2019
Dynam-Reg Release 2019

Deze Dynam-Reg Release bevat de belangrijkste gegevens over de arbeidsmarktdynamiek voor de periode 2017-2018 en de trends over de jaren 2005 tot 2018. De cijfergegevens slaan op de volledige populatie van de loontrekkende tewerkstelling in België en in de gewesten.

In de periode 2017-2018 werden er 216 587 jobs gecreëerd bij groeiende ondernemingen, terwijl er 170 928 jobs verdwenen bij krimpende werkgevers 

De netto-evolutie van 45 659 gaat dus gepaard met een veel grotere werkgelegenheidsdynamiek. Over alle ondernemingen samen was er gedurende de periode van één jaar een instroom van 726 866 werknemers en een uitstroom van 681 207.

De laatste jaren overtreft de jobcreatie de destructie van jobs, waardoor het aantal jobs netto elk jaar toeneemt. Ook in het meest recente jaar is de netto-evolutie nog steeds positief, maar valt deze onder het niveau van de vorige periode. Opmerkelijk, dit gebeurt door zowel een afname van de jobcreatie als een toename van de jobdestructie. Zo valt de jobcreatiegraad terug van 5,7% naar 5,4%; de jobdestructiegraad stijgt van 4,0% tot 4,3%. Er verdwenen met andere woorden meer jobs dan in de voorgaande periode, terwijl de jobcreatie ook niet op het peil van 2016-2017 bleef.

Ook in het meest recente jaar is de netto-evolutie nog steeds positief, maar valt deze onder het niveau van de vorige periode. Opmerkelijk, dit gebeurt door zowel een afname van de jobcreatie als een toename van de jobdestructie.

Het beeld van een dalende jobcreatie en stijgende jobdestructie op het federale niveau wordt niet in elk gewest weerspiegeld

In het Brussels Gewest is er een gelijktijdige daling van de jobtoename en een stijging van de jobafname. In het Vlaams Gewest is deze evolutie het minst uitgesproken  en kan men van een status quo spreken. In het Waals Gewest is de dalende evolutie van de jobtoename meer uitgesproken dan de jobafname. 

In de release wordt de jobdynamiek verder ontleedt op basis van het sectorale weefsel en de verschuivingen daarin. Verder focussen we op twee trends: de dynamiek van intredende jongeren en uittredende ouderen op de arbeidsmarkt.Ook de dynamiek van voltijdse en deeltijdse aanwervingen, of aanwervingen met flexibele contracten wordt geanalyseerd.

download icon

Lees hier de Dynam-Reg Release

Gerelateerde cijfers

Regionale toename en afname

Regionale instroom en uitstroom

Totale jobcreatie en - destructie in België