Cijfers over de dynamiek van de Belgische en regionale arbeidsmarkten

Dynam is een wetenschappelijk project dat de bewegingen op de arbeidsmarkt, die verborgen blijven achter netto-statistieken, in kaart brengt. Vier thema’s staan centraal:

  • de start en stopzetting van ondernemingen
  • de creatie en vernietiging van banen
  • de in- en uitstroom van werknemers
  • de werk- naar werktransities
Publicaties en cijfers in de kijker

Arbeidsdynamiek van jobs, werknemers en jobveranderingen in 10 trends

Tussen 2022 en 2023 blijven er netto jobs bijkomen, al is dit aantal sterk gedaald t.o.v. het vorige jaar. Zoals elk jaar is de job- en werknemersdynamiek vele malen groter dan het netto-cijfer, het topje van de ijsberg, laat vermoeden. De sterk gedaalde netto-evolutie is het gevolg van een combinatie van minder aanwervingen en meer exits bij werkgevers. Dat patroon vinden we in de meeste sectoren terug. Job-naar-job transities blijven op een hoog peil, ook na de post-corona piek. Tegelijk zijn ook de exits bij werkgevers nog nooit zo hoog opgelopen en blijken nooit eerder zoveel uitgestroomde werknemers niet (onmiddellijk) bij een nieuwe werkgever van start te gaan.

Lees meer

Hoe dynamisch zijn de regio's waar wij werken?

In deze flash introduceren we nieuwe cijfers over de dynamiek van de arbeidsmarkt op het niveau van de Vlaamse referentieregio's en de bassin d'EFE in Wallonië. Voor het eerst analyseren we de dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt vanuit het perspectief van de subregio waar de tewerkstellingsplaats zich bevindt in Q4 2020-2021.

Lees meer
Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532193

Dynam Flash over arbeidsdynamiek

De Dynam Flash licht telkens één aspect uit van dynamiek, en opent een nieuw venster van kennis over de arbeidsmarkt. Elke Dynam Flash is opgebouwd aan de hand van administratieve RSZ-data, Dynam-gecorrigeerd, naast andere bronnen. Die garanderen dat fenomenen volledig en accuraat gedocumenteerd worden vanuit een dynamische benadering van de arbeidsmarkt.

De reeks startte als Corona Flash - de pandemie was dan ook een nooit geziene schok voor de arbeidsmarkt, en gaat vandaag verder als Dynam Flash.

Publicaties

Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532190

Waar Dynam voor staat

Wat is Dynam? Welke methodologie ligt ervan aan de basis? Wat is Dynam-Reg? In enkele video's leggen we het u helder uit.