Cijfers over de dynamiek van de Belgische en regionale arbeidsmarkten

Dynam is een wetenschappelijk project dat de bewegingen op de arbeidsmarkt, die verborgen blijven achter netto-statistieken, in kaart brengt. Vier thema’s staan centraal:

  • de start en stopzetting van ondernemingen
  • de creatie en vernietiging van banen
  • de in- en uitstroom van werknemers
  • de werk- naar werktransities
Publicaties en cijfers in de kijker

De arbeidsmarktdynamiek naar ongekende hoogte tijdens Q2 van 2021-2022

De aanwervingen lagen anno 2022 nog nooit zo hoog. Zowel werkenden als niet-werkenden hebben baat bij de sterke heropleving van de aanwervingen. Van alle recent aangeworven werknemers is 44,8% nagenoeg rechtstreeks overgestapt van bij een andere werkgever, een sterke toename ten opzichte van het jaar voordien. In absolute cijfers ging het om een stijging van 303 542 naar 375 202 (+ 71 660). De werk-naar-werk transities stuwen de onderliggende dynamiek van de arbeidsmarkt naar ongekende hoogte.

Tegelijk zien we dat dit niet ten koste is gegaan van de niet-werkenden (= werkzoekenden, schoolverlaters, leefloners, langdurig zieken, inactieven). Want ook bij de niet-werkenden is het peil van de aanwervingen gestegen, van 427 453 naar 463 195 (+35 742), bovenop de stijging het jaar voordien (+ 58 411). Deze positieve trend in de aanwervingsdynamiek doet zich voor in de drie gewesten van het land.

Lees meer
Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532193

Arbeidsmarktdynamiek in crisistijden

De globale nettocijfers over groei en daling van de tewerkstelling zijn maar het topje van de ijsberg. Pieken en dalen volgen elkaar snel op, zeker in crisistijden.

De focus van Dynam ligt op de dynamiek in de onderliggende lagen van de arbeidsmarkt: jobcreatie en jobdestructie, bewegingen van werknemers in en uit ondernemingen.

Nog meer dan in gewone tijden stuwen crisissen - van Covid-19 over de oorlog in Oekraïne tot de energiecrisis - de dynamiek van de arbeidsmarkt op nooit geziene wijze.

In de Dynam Flashes houden we de vinger aan de pols van de impact van deze crisistijden op de arbeidsmarkt en maatregelen om de schokken op te vangen, zoals tijdelijke werkloosheid.

Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532190

Waar Dynam voor staat

Wat is Dynam? Welke methodologie ligt ervan aan de basis? Wat is Dynam-Reg? In enkele video's leggen we het u helder uit.