Cijfers over de dynamiek van de Belgische en regionale arbeidsmarkten

Dynam is een wetenschappelijk project dat de bewegingen op de arbeidsmarkt, die verborgen blijven achter netto-statistieken, in kaart brengt. Vier thema’s staan centraal:

  • de start en stopzetting van ondernemingen
  • de creatie en vernietiging van banen
  • de in- en uitstroom van werknemers
  • de werk- naar werktransities
Publicaties en cijfers in de kijker

Interregionale mobiliteit: Het aantal Brusselaars dat pendelt richting de Vlaamse rand is de laatste jaren sterk toegenomen

De interregionale mobiliteit tussen Brussel en Vlaanderen is binnen het werkgelegenheidsbeleid een belangrijke doelstelling van de Brusselse en Vlaamse Regering. Ongeveer 15,6% van de loontrekkende Brusselaars heeft een job in Vlaanderen in 2020. Dit is een sterke stijging in vergelijking met 2014, toen 13,7% onder hen werkte in Vlaanderen. Lees meer over onze studie ‘“Interregionale arbeidsmobiliteit voor Brusselse werkzoekenden in de Vlaamse rand rond Brussel”, een samenwerking met IDEA Consult en in opdracht van VDAB & Actiris.

Lees meer

Arbeidsdynamiek van jobs, werknemers en jobveranderingen in 13 trends

In de nieuwe Dynam-Release leggen we de dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt bloot in 13 trends. De dynamiek van de arbeidsmarkt heeft zich snel herstelt na corona en dit herstel zet zich door in Q4 2021-2022. Zo waren de jobcreatie en instroom nog nooit hoger. Toch zien we in Q4 2021-2022 een kleine terugval van de netto-evolutie. De onderliggende dynamiek toont dat dit volledig te wijten is aan een sterke stijging van de jobdestructie en de uitstroom. Nog nooit eerder zagen we zo’n dynamische arbeidsmarkt als in Q4 2021-2022, zowel de churninggraad als de job-naar-job transities bereiken het hoogste niveau ooit.


Lees meer
Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532193

Arbeidsmarktdynamiek in crisistijden

De globale nettocijfers over groei en daling van de tewerkstelling zijn maar het topje van de ijsberg. Pieken en dalen volgen elkaar snel op, zeker in crisistijden.

De focus van Dynam ligt op de dynamiek in de onderliggende lagen van de arbeidsmarkt: jobcreatie en jobdestructie, bewegingen van werknemers in en uit ondernemingen.

Nog meer dan in gewone tijden stuwen crisissen - van Covid-19 over de oorlog in Oekraïne tot de energiecrisis - de dynamiek van de arbeidsmarkt op nooit geziene wijze.

In de Dynam Flashes houden we de vinger aan de pols van de impact van deze crisistijden op de arbeidsmarkt en maatregelen om de schokken op te vangen, zoals tijdelijke werkloosheid.

Publicaties

Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532190

Waar Dynam voor staat

Wat is Dynam? Welke methodologie ligt ervan aan de basis? Wat is Dynam-Reg? In enkele video's leggen we het u helder uit.