Cijfers over de dynamiek van de Belgische en regionale arbeidsmarkten

Dynam is een wetenschappelijk project dat de bewegingen op de arbeidsmarkt, die verborgen blijven achter netto-statistieken, in kaart brengt. Vier thema’s staan centraal:

  • de start en stopzetting van ondernemingen
  • de creatie en vernietiging van banen
  • de in- en uitstroom van werknemers
  • de werk- naar werktransities
Publicaties en cijfers in de kijker

Dynam-Reg Colloquium & emeritaatsviering prof. Ludo Struyven

Alvast één, en mogelijk zelfs twee gelegenheden om erbij te zijn op 12 september vanaf 13u in het Provinciehuis in Leuven, met op de affiche boeiende bijdragen over dynamiek van de arbeidsmarkt, veranderende loopbanen en activerend arbeidsmarktbeleid, gevolgd door een feestelijk programma voor het emeritaat van prof. Ludo Struyven.


Lees meer

Arbeidsdynamiek van jobs, werknemers en jobveranderingen in 10 trends

Tussen 2022 en 2023 blijven er netto jobs bijkomen, al is dit aantal sterk gedaald t.o.v. het vorige jaar. Zoals elk jaar is de job- en werknemersdynamiek vele malen groter dan het netto-cijfer, het topje van de ijsberg, laat vermoeden. De sterk gedaalde netto-evolutie is het gevolg van een combinatie van minder aanwervingen en meer exits bij werkgevers. Dat patroon vinden we in de meeste sectoren terug. Job-naar-job transities blijven op een hoog peil, ook na de post-corona piek. Tegelijk zijn ook de exits bij werkgevers nog nooit zo hoog opgelopen en blijken nooit eerder zoveel uitgestroomde werknemers niet (onmiddellijk) bij een nieuwe werkgever van start te gaan.

Lees meer
Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532193

Dynam Flash over arbeidsdynamiek

De Dynam Flash licht telkens één aspect uit van dynamiek, en opent een nieuw venster van kennis over de arbeidsmarkt. Elke Dynam Flash is opgebouwd aan de hand van administratieve RSZ-data, Dynam-gecorrigeerd, naast andere bronnen. Die garanderen dat fenomenen volledig en accuraat gedocumenteerd worden vanuit een dynamische benadering van de arbeidsmarkt.

De reeks startte als Corona Flash - de pandemie was dan ook een nooit geziene schok voor de arbeidsmarkt, en gaat vandaag verder als Dynam Flash.

Publicaties

Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532190

Waar Dynam voor staat

Wat is Dynam? Welke methodologie ligt ervan aan de basis? Wat is Dynam-Reg? In enkele video's leggen we het u helder uit.