Cijfers over de dynamiek van de Belgische en regionale arbeidsmarkten

Dynam is een wetenschappelijk project dat de bewegingen op de arbeidsmarkt, die verborgen blijven achter netto-statistieken, in kaart brengt. Drie thema’s staan centraal:

  • de start en stopzetting van ondernemingen
  • de creatie en vernietiging van banen
  • de in- en uitstroom van werknemers
Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532201 Blank
Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532193

Arbeidsmarktdynamiek in coronatijden

De dagelijkse cijfers over Covid-19 maken ons vertrouwd met termen als 'toename van de afname' en 'afname van de toename'. Gebaseerd op ‘flows’ dus, net zoals bij de Dynam-cijfers over jobcreatie en –destructie, instroom en uitstroom over alle sectoren van de arbeidsmarkt.

De intensiteit van de schok veroorzaakt door de corona-maatregelen verschilt sterk al naargelang de sector. Sectoren reageren verschillend in het gebruik van tijdelijke werkloosheid om de schok op te vangen.

In de Dynam Corona Flashes houden we de vinger aan de pols van de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

Stocksy Txp394998Ed9 T3200 Medium 532190

Waar Dynam voor staat

Wat is Dynam? Welke methodologie ligt ervan aan de basis? Wat is Dynam-Reg? In enkele video's leggen we het u helder uit.

Cijfers

Een selectie van Dynam statistieken zijn openbaar gemaakt. Dit omvat cijfers over het aantal werkgevers, de jobdynamiek binnen ondernemingen en vestigingen en de werknemersdynamiek. Zowel federale als regionale gegevens zijn beschikbaar.