Dynam Corona Flash

De impact van de huidige coronacrisis op de Belgische arbeidsmarkt is groot en zal zich mogelijk lang laten voelen. Bovendien verschilt de intensiteit van de schok veroorzaakt door de corona-maatregelen sterk al naargelang de sector. In de nieuwe Corona Flashes werpen we op regelmatige wijze een blik op de sectorale impact van de coronacrisis in relatie tot de dynamiek in de sector.

Corona Flash 5

In heel wat sectoren evolueert tijdelijke werkloosheid in juni naar een systeem van tijdelijke werktijdverkorting. Hierbij blijft een groot aantal werknemers voor een beperkter aantal dagen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid. In sectoren die ook in juni weinig perspectief kregen (de luchtvaart of kunst- en eventsector) blijven de corona-beperkingen hun schaduw werpen: de daling van het aandeel tijdelijk werklozen ten opzichte van de totale loontrekkende tewerkstelling blijft er beperkt. Lees hier meer:


Corona Flash 4

Via de datakoppeling RVA-RSZ-KSZ zijn sinds kort (zo goed als volledige) gegevens over tijdelijke werkloosheid in de maand mei beschikbaar. Daardoor wordt het mogelijk te kijken naar de sectorale dynamiek inzake het gebruik van tijdelijke werkloosheid van maart over april tot mei. De maatstaf van het volume tijdelijke werkloosheid in aantal dagen blijkt hiervoor relevanter dan een focus op het aantal tijdelijk werklozen uitgedrukt in arbeidsplaatsen. Lees hier meer:


Corona Flash 3

De coronacrisis laat zich in de sector van de luchtvaart sterk voelen. Zo is de luchtvaartsector één van de grootste gebruikers van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Met het faillissement van Swissport moeten bovendien meer dan 1 400 werknemers op zoek naar een nieuwe job. Lees hier meer:


Corona Flash 2

De land- en tuinbouw kent, ten gevolge van de coronacrisis, als één van de enige sectoren geen vermindering van het werk maar net een tekort aan arbeidskrachten. Lees hier meer:


Corona flash 1

Door de verplichte sluiting van de handelsector non-food werden heel wat werknemers geraakt. Vorige crises tonen echter dat deze sector het vermogen heeft om snel te herstellen, eens aan de randvoorwaarden voldaan. Lees hier meer: